БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

01 I Закуп на Банери

Пренеси го гласот

01 I Закуп на графички банер на порталот Брегалнички.мк (www.bregalnicki.mk)

ПОЗИЦИЈА 1

однос на димензии=1/4

 • 1 недела =15.000 мкд
 • 1 месец =55.000 мкд
 • 3 месеци =150.000 мкд
 • 6 месеци =285.000 мкд
 • 12 месеци=550.000 мкд

ПОЗИЦИЈА 4

однос на димензии=1/2

 • 1 недела =7.000 мкд
 • 1 месец =25.000 мкд
 • 3 месеци =70.000 мкд
 • 6 месеци =132.000 мкд
 • 12 месеци=256.000 мкд

ПОЗИЦИЈА 7

однос на димензии=1/4

 • 1 недела =12.000 мкд
 • 1 месец =43.500 мкд
 • 3 месеци =120.000 мкд
 • 6 месеци =226.500 мкд
 • 12 месеци=439.500 мкд

ПОЗИЦИЈА 10

однос на димензии=1/4

 • 1 недела =4.000 мкд
 • 1 месец =14.500 мкд
 • 3 месеци =40.000 мкд
 • 6 месеци =75.500 мкд
 • 12 месеци=146.500 мкд

ПОЗИЦИЈА 2

однос на димензии=1/1

 • 1 недела =10.000 мкд
 • 1 месец =36.000 мкд
 • 3 месеци =100.000 мкд
 • 6 месеци =188.500 мкд
 • 12 месеци=366.000 мкд

ПОЗИЦИЈА 5

однос на димензии=1/1

 • 1 недела =13.000 мкд
 • 1 месец =47.000 мкд
 • 3 месеци =130.000 мкд
 • 6 месеци =245.500 мкд
 • 12 месеци=476.000 мкд

ПОЗИЦИЈА 8

однос на димензии=1/4

 • 1 недела =11.000 мкд
 • 1 месец =40.000 мкд
 • 3 месеци =110.000 мкд
 • 6 месеци =207.500 мкд
 • 12 месеци=403.000 мкд

ПОЗИЦИЈА 3

однос на димензии=1/6

 • 1 недела =14.000 мкд
 • 1 месец =50.500 мкд
 • 3 месеци =140.000 мкд
 • 6 месеци =264.500 мкд
 • 12 месеци=512.500 мкд

ПОЗИЦИЈА 6

однос на димензии=1/2

 • 1 недела =6.000 мкд
 • 1 месец =21.500 мкд
 • 3 месеци =60.000 мкд
 • 6 месеци =113.000 мкд
 • 12 месеци=219.500 мкд

ПОЗИЦИЈА 9

однос на димензии=1/2

 • 1 недела =10.000 мкд
 • 1 месец =36.000 мкд
 • 3 месеци =100.000 мкд
 • 6 месеци =188.500 мкд
 • 12 месеци=366.000 мкд

-ГОЛЕМИНА НА БАНЕР <500 KB
-ВО ЦЕНАТА НЕ Е ВКАЛКУЛИРАНА ИЗРАБОТКА ИЛИ ДИЗАЈН НА БАНЕРОТ.
-НА ПРИКАЖАНИТЕ ПОЗИЦИИ (ОД 1 ДО 10) МОЖНО Е ВГРАДУВАЊЕ НА ТЕКСТ, ГРАФИЧКИ БАНЕР (jpeg, png) ИЛИ КОД ЗА ВГРАДУВАЊЕ СО ХИПЕРЛИНК ДО ПОСАКУВАНА ИНТЕРНЕТ ЛОКАЦИЈА.
-ПО ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБОТКА ДОЛЖНИ СТЕ ДА ГО ДОСТАВИТЕ ВАШИОТ ГРАФИЧКИ БАНЕР ИЛИ ПРОГРАМСКИ КОД КОЈ САКАТЕ ДА СЕ ВГРАДИ НА БАРАНАТА ПОЗИЦИЈА (ОД 1 ДО 10) НАЈДОЦНА 48 ЧАСА ПРЕД ПОЧНУВАЊЕ НА РЕКЛАМИРАЊЕТО.
-ИЗРАЗЕНИТЕ ЦЕНИ СЕ БЕЗ ддв (Анастасов Лимитед ДООЕЛ Град Делчево не е ДДВ обврзник)

Графички распоред на банери за закуп на Брегалнички.мк


Пренеси го гласот