“Ајдучка чешма”- изворот на слободољубивоста и непокорот