Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Редакција 01

Информативен интернет портал посветен на граѓаните на Брегалничкиот регион.. Контакт маркетинг и редакција: 079/329-300 или на e-mail: bregalnicki@gmail.com
Малата и рурална општина Карбинци со малкумината вработени во општинската администрација покажуваат како може...