БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Редакција 01

Информативен интернет портал посветен на граѓаните на Брегалничкиот регион.. Контакт маркетинг и редакција: 079/329-300 или на e-mail: bregalnicki@gmail.com