БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Јавен повик за аплицирање барања за изплата на сретства за подигнати лозови и овошни насади во 2023 година

Пренеси го гласот

Од денес па до 31.05.2024 година земјоделските стопанства каде носителот е индивидуален земјоделец кој е регистриран согласно Законот за вршење на земјоделска дејност, односно Законот за пензиско и инвалидско осигурување или е правно лице регистрирано за вршење на примарна земјоделска дејност и кои подигнале повеќегодишни нови лозови и овошни насади, повеќегодишни ароматични растенија и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период од 1 мај 2023 година до 31 декември 2023 година, ќе можат да поднесат барање за исплата на финансиска поддршка по Јавен повик 02/2024.

Максимална вредност на поддршка за прифатливи трошоци техничката поддршка e 600.000 денари по корисник.

Креирано од:


Пренеси го гласот