БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Блаже Ристовски: Нашите државници денеска, мораат да имаат предвид за одговорноста пред овој народ

Пренеси го гласот

Нашите државници денеска,мораат да имаат предвид за одговорноста пред овој народ
Одговорноста пред сѐ
Многу е лесно да се прифаќаат”советите”од Брисел или од Вашингтон
Не.
Кога се работи за нашата кожа-овде се мисли,дејствува и овде се решава.
Без нас,не можат да донесат решение

Креирано од:


Пренеси го гласот