Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Македонска бесмртност

Петре М. Андреевски е роден во демирхисарското село Слоештица, во 1934 година. Основно образование...
“Дали сме македонци или Македонски бугари? -се прашуваат мнозина наши постари другари, и одговараат:...