Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Граѓани

Стравувајки за своето здравје вработени во ЈКП “Брегалница” Делчево во работните простории на претпријатието...