Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Што да се види?

Првите пишувани соопштенија за средишната-централната населба во Малешевскиот крај ги оставил арапскиот патописец Идриси...
Во регионот на Пијанец во Република Македонија постојат повеќе локалитети познати помеѓу месното население...