БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Што да се види?

Првите пишувани соопштенија за средишната-централната населба во Малешевскиот крај ги оставил арапскиот патописец Идриси...
Во регионот на Пијанец во Република Македонија постојат повеќе локалитети познати помеѓу месното население...
Денеска од страна на Православниот Христијански народ се празнува големиот духовен празник посветен на...