БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Контакт

Пренеси го гласот

[ ВЕСТИ ОД ИСТОКОТ НА МАКЕДОНИЈА ]

БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

@ bregalnicki@gmail.com ✆ 00 389 (0)79/329-300ИЗДАВАЧ

АНАСТАСОВ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Град Делчево

Бул. [Маршал Тито]  бр. 79 (ТЦ ПЕЛА)

2320 Делчево Република Македонија

Авторски права © 2017 – 2023 Сите права запазени

Брегалнички.мк [Вести од исток]


Пренеси го гласот