Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Дневни активности на Стипион 11.07.2022

Пренеси го гласот

📌Дневни активности на Стипион 11.07.2022

✅ Санирање и бетонирање на прекопи во населбата Македонка

✅ Припрема за осветлување на патеката бетонирање на стопи од 8ми Ноември до населбата Балканска , и припрема за освњтлување на делот кај справите за вежбање

✅ Ѕидање на потпорен ѕид на улица Кочанска

✅ Припремс за потпорно ѕидче во населбата 8ми Ноември

✅ Обележување на автобуските постојки на коловозот”

-стои во извештајот за дневни активности за ден понеделник 11.07.2022 година на вработените на ЈП “Стипион” Штип.

Креирано од:


Пренеси го гласот