Гал Гадот од национален модел на Израел до светски феномен