БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Гоце Марков: Перверзни времиња

Пренеси го гласот

Време на министри, наместо магистри?!

Време на секс, наместо љубов?!

Време на кладилници, наместо цркви?!

Време на политичари, наместо актери и глумци?!

Време на лубриканти, наместо бебиња?!

Време на инфлација наместо повисоки плати?!

Време на иселувања, наместо стратегија за повисок природен прираст…

bregalnickimarketing

Време – невреме за Македонците и за сите оние чесни жители на оваа територија.

Пишува: Гоце Марков

Креирано од:


Пренеси го гласот