БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Граѓаните на Карбинци одлучија општината да набави возило за комунален смет

Пренеси го гласот

“Набавка на возило за комунален отпад со капацитет од минимум 10м3″ е прворангираниот проект на четвртата и завршна форумска сесија, од проектниот форумски процес во рамки на програмата „Зајакнување на општинските совети”, финансиран од Швајцарската банка и Министерството за локална самоуправа, а го кофинансира и спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со национални и локални партнери.

Општина Карбинци успешно го реализираше целиот форумски процес со мнозинство од присутните претставници на четирите форумските сесии, главната суштинска цел беше да се развие учество на жителите и воопшто јавноста, да го препознае процесот на донесување одлуки, важни за заедницата и активно да учествува во него!

-фејсбук статус на Виктор Паунов- Градоначалник на општина Карбинци

Креирано од:


Пренеси го гласот