Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Граѓаните на Карбинци одлучија општината да набави возило за комунален смет

Пренеси го гласот

“Набавка на возило за комунален отпад со капацитет од минимум 10м3″ е прворангираниот проект на четвртата и завршна форумска сесија, од проектниот форумски процес во рамки на програмата „Зајакнување на општинските совети”, финансиран од Швајцарската банка и Министерството за локална самоуправа, а го кофинансира и спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со национални и локални партнери.

Општина Карбинци успешно го реализираше целиот форумски процес со мнозинство од присутните претставници на четирите форумските сесии, главната суштинска цел беше да се развие учество на жителите и воопшто јавноста, да го препознае процесот на донесување одлуки, важни за заедницата и активно да учествува во него!

-фејсбук статус на Виктор Паунов- Градоначалник на општина Карбинци

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот