БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Извадоци од “Досие Брашнаров” кој што го водела УДБ-а од неговата смрт и сослушувањата во 1950 и 1951 година

Пренеси го гласот

Креирано од:


Пренеси го гласот