Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Која е најточната теорија за постанокот и постоењето на големата Кеопсова пирамида во Египет?

Пренеси го гласот

Големата пирамида во Гиза е едно од најстарите светски чуда на човековата цивилизиција. Нејзиното постоење се протега со милениуми назад во историјата а до ден денес се развиени бројни теории за причините за нејзиниот постанок, природата за нејзино постоење и периодот кога е градена.

Несомнен е фактот дека таа го надминала времето на нејзиниот градител Кеопс за кој модерната историја тврди дека е креатор на оваа пирамида во долината ан царевите во Египет.

Речиси секој ентузијаст љуботел на историјата, градителството, теории на заговор… има своја спектакуларна верзија за постоењето на големата Кеопсова пирамида во Гиза.

Која е вашата теорија?

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот