БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Кочо Рацин: “Македонци или Македонски б’лгари”

Пренеси го гласот

“Дали сме македонци или Македонски бугари?

-се прашуваат мнозина наши постари другари, и одговараат: ние сме македонци ама не како определена нација. Национално ние сме бугари, оти Македонска нација- нема.”

Со овие реченици започнува текстот на Кочо Рацин во кој што тој се обраќа на македонските бугаромани и низ повеќе аргументи ја истакнува посебноста на Македонската нација.

Дел од овој текст пренесуваме во продолжение:

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот