Крик на една млада Македонка: Не би сакала да дојде време кога ќе кажам си беше еднаш многу одамна една Македонија