БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

МАКЕДОНИЈА – Игор Костески, загинат македонски бранител кај Вејце во 2001 година

Пренеси го гласот

МАКЕДОНИЈА 🇲🇰

Игор Костески, загинат македонски бранител кај Вејце во 2001 година

Има една земја тажна
има народ еден тажен
има векови поминати
има темници гледано
има вечни соништа
има една – а не три!

Има песна исконска
има чекори длабоки
има мисла надежна
има срце челично
има љубов внатре
има вода, гори и долини
има една – а не три!

Има сонце
има еден корен
има гнев и омраза
има и заборав
има вера и вистина
има една – а не три!
Има Македонија

bregalnickimarketing

Извор: Македонска поезија

Креирано од:


Пренеси го гласот