БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Македонија како географски простор е вистинско богатство

Пренеси го гласот

Македонските планини се едни од најубавите во овој дел од Европа. Питоми, живописни, богати со флора и фауна, богата диверзификација на растителен и животински свет… но што е најважно а кое сакам да го потенцирам е композицијата на микроклиматски услови кои овозможуваат ЗДРАВ И ИНТЕНЗИВНО ИСПОЛНЕТ ЖИВОТ за луѓето. Балансот на сонце, ветар, врнежи и влага, воздух , гео-морфолошки карактеристики е просто незаменлив. На тоа кога му се додаде визуелниот впечаток, мирисниот сензибилитет на животната средина и традицијата на локалното население се добива гламурозен пакет кој што само оние кои го доживеале можат да го посведочат…

Македонија како географски простор е вистинско богатство.

Извор: Kircho Anastasov

Креирано од:


Пренеси го гласот