Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Македонија на мапа од 1626 година нацртана за навигација од страна на Николас Комберфорд

Пренеси го гласот

Оваа мапа се нарекува “The portolan of the Mediterranean” нацртана од страна на Николас Комберфорд во 1626 година. На мапата јасно е напишан топонимот Македонија кој ј означува територијата на етничка Македонија.

Оригиналната големина на мапата е 90/47 сантиметри во размер 1:4250000.

Прашањето кое што на прв поглед на оваа мапа се наметнува е: Каде е Грција?

Креирано од:


Пренеси го гласот