БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Ова се пратениците албанци кои не гласале за Законот за Македонски јазик во Македонското собрание

Пренеси го гласот

СОЖИВОТ ли е кога ТОПТАН сите лидери на албанските политички партии (и во позиција и опозиција) НЕ ГЛАСААТ за законот за употреба на МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ? –

26.01.12024, резултати од гласање за законот за употреба на македонски јазик https://sobranie.mk/detali-na-glasanje.nspx?votingDefinitionId=3e957e24-5b0b-4a55-b8d0-2832225942cc&agendaItemId=341D2C86-AB77-487B-861E-16A412667521&sittingId=0

Креирано од:


Пренеси го гласот