Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Ова се стиховите каде Македонија и Македонците се спомнуваат во Библијата

Пренеси го гласот

Обидите на голем број на светски центри на моќ да го избришат името Македонија/Македонско/Македонци се со една единствена цел:

-Бришење на идентитетските вредности на Македонскиот народ а со тоа и бришење на слободарскиот дух и бескрајната борба за слобода и просперитет на еден народ во контекст на новиот светско поредок за ограничена слобода и модерно ропство на поединецот како слуга на глобалните светски корпорации.

И она што малкумина странски џелати на Македонскиот идентитет не можат да го разберат е дека токму тој идентитет е цивилизациска придобивка кој што може да го внесе светот во едни мирни и хармонични времиња каде секој поединец може да живее во заедништво со Господ-Бог и во благосостојба на телото и духот.

Македонија не е само земја-држава-народ….

Македонија е идеал кој ќе продолжи да живее.

Во тој контекст пренесуваме делови од Светото Писмо Библијата каде што се спомнува Македонија и Македонците како термини кои што дефинираат посебен народ и земја.

Библиски цитати:

Дела 19:21
Кога се сврши тоа, Павле науми во духот, поминувајќи низ Македонија и Ахаја, да отиде во Ерусалим, велејќи: „Штом ќе бидам таму, треба да го видам и Рим.”

Римјаните 15:26
зашто Македонија и Ахаја одлучија да соберат некаква заедничка помош за бедните меѓу светите во Ерусалим.

2 Коринтјаните 9:2
зашто ми е позната вашата усрдност, за која се фалам со вас пред Македонците, дека Ахаја, уште од лани, е приготвена и дека вашата ревност поттикнала мнозина.

1 Солуњаните 1:7
така што им станавте пример на сите верници во Македонија и Ахаја.

1 Солуњаните 1:8
Зашто, од вас Господовото слово се разгласи не само во Македонија и Ахаја, туку вашата вера во Бога се расшири во секое место, така што нема потреба ние да зборуваме нешто.

Дела 19:29
И целиот град се побуни и еднодушно навлегоа во театарот и ги одвлекоа Македонците Гај и Аристарх, Павлови сопатници.

Дела 27:2
Влеговме во еден адрамиски брод, кој ќе пловеше во азиски приморски места и испловивме; со нас беше Аристарх, Македонец од Солун.

2 Коринтјаните 9:4
и ако дојдат со мене Македонците и ве најдат неприготвени, да не се засрамиме ние, да не речам вие.

Токму оваа вистина запишана во највлијателната и најзначајна книга/вредност за човечкиот род -Библијата е причина повеќе Македонците да опстојат и со ум и разум да продолжаат да ги пренесуваат своите вредности на сегашните и следни генерации како светол идеал за слобода и просперитет.

Креирано од:


Пренеси го гласот