Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Потпишан колективен договор за вработените во општина Македонска Каменица

Пренеси го гласот

Денес во просториите на Општина Македонска Каменица, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Македонска Каменица.
Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Бојан Трипуноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Македонска Каменица Миран Митревски од едната страна и Градоначалникот на Општина Македонска Каменица Димчо Атанасовски.

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Македонска Каменица и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, зголемен износ на регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди и можност за исплата на 13-та плата.

Креирано од:


Пренеси го гласот