БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Пречистителната станица за отпадни води во Кочани добива две фотоволтаични централи

Пренеси го гласот

📍СЕ ИНСТАЛИРААТ ДВЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА КРОВОТ НА ПРЕЧИСТИТЕЛНАТА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

👉 Со зголемена динамика се работи на инсталирање на двете фотоволтаични централи со моќност од 440 киловати и 120 киловати на кровот на Пречистителната станица за отпадни води во с. Мојанци во рамки на проектот „Намалување на загубите на вода во водоснабдителниот систем и искористување на соларната енергија во јавното комунално претпријатие во општина Кочани“, за кој е потпишан Договор за грант од Центарот за меѓународна соработка и развој на Република Словенија.

Вкупната вредност на проектот изнесува 447.872 евра, а грантот е во износ од 223.936 евра, односно 50% од вредноста на проектот. Останатите 50% се кофинасирање од Општина Кочани.

-извор: КЈП „Водовод“ – Кочани

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот