Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Преку забавен тест проверете која половина од мозокот повеќе ја користите?

Пренеси го гласот

Сите луѓе сме различни. Да сме биле исти со исти очекувања и исти сфаќања, сигурно светот немало да се движи со овој чекор а можеби и немало да постои.

Некои повеќе се интересираат за наука и истражување нови работи со кои ќе ја развиваат својата логика и ќе ги прошируваат своите умствени капацитети, додека други преферираат филозофски начин на живот, потпирајќи се на своите инстинкти, емоции и интуиција. Двете половини од мозокот имаат различни функции, па во зависност од тоа кој дел повеќе го користите, таков ќе биде вашиот карактер.

Проверете:

Дали девојката се врти во насока на стрелките на часовникот или обратно?

  • Доколку сметате дека танчарката се врти во насока на стрелките на часовникот, тогаш вие повеќе ја користите десната страна од мозокот, и обратно.
  • Повеќето луѓе движењето на девојката го гледаат во насока обратно од движењето на стрелките на часовникот, што значи дека повеќе ја користат левата страна од мозокот.
  • Доколку се концентрирате и се задлабочите во анимацијата, можете да го промените правецот на движење. Ако успеете да го смените правецот, значи дека умеете да промените и дел од себеси. Обидете се!
Функции на левата страна од мозокот
Употреба на логика
Забележување детали
Потпирање на факти
Меморирање голем фонд на зборови
Живеење во сегашноста и минатото
Математика и наука
Интелигенција
Вештина
Свест
Меморирање според редослед и перцепција
Паметење имиња на објекти
Базирање на реалност
Стратешко размислување
Практичност
Безбедност
Функции на десната страна од мозокот
Базирање на чувства
Широк спектар на гледишта
Водење според имагинацијата
Меморирање симболи и слики
Живеење во сегашноста и иднината
Филозофија и религија
Логично разбирање
Верување
Почит
Ориентација во простор
Разбирање на функциите на уредите
Базирање на фантазија
Простор за нови можности
Импулсивност
Преземање ризици

Креирано од:


Пренеси го гласот