БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Политика на приватност

Пренеси го гласот

Кои сме ние?

Друштво за произвотство, трговија и услуги

АНАСТАСОВ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Град Делчево
Ул. [Маршал Тито]  бр.[ 79 ]
2320 Делчево
Република Македонија

Телефон: 00 389 (0)79 329 300
Поштенско сандаче: anastasovltd@gmail.com

Преферираме комуникација првенствено преку мејл, освен во исклучително итни случаи

Кои лични податоци ги прибираме и зошто ги користиме?

Коментари

Кога корисници на оваа интернет платформа впишуваат коментари на нашиот веб сајт апликацијата ги прибира податоците прикажани во формуларот за коментирање, како и корисничката IP адреса и видот на пребарувач поради потребата од спречување на спам.

Анонимна комуникација креирано од вашиот e-mail постои можност да биде искористена за потребите на користење на Gravatar сервисот за додавање на профилна фотографија доколку имате прилагодено за овој сервис, по одобрување на вашиот коментар за објава. Политиката за приватност на The Gravatar сервисот е достапна овде: https://automattic.com/privacy/. По одобрување на вашиот коментар, вашата профилна фотографија прилагодена според вашиот e-mail на Gravatar сервисот ќе биде достапна во контекст на коментарот.

Медија

Доколку прикачувате фотографски материјални на нашиот веб сајт избегнувајте прикачување на фото материјали со вградени податоци за локација (EXIF GPS). Корисниците на овој веб сајт можат да ги спуштаат фотографиите прикажани на оваа интернет платформа и од нив да ги екстрахираат податоците за локација на фотографиите.

Контакт форми

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Внесување на содржини од други веб сајтови

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Аналитика

Со кого ги споделуваме вашите податоци?

Колку долго ги чуваме вашите податоци

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Кои права ги имате за вашите податоци?

Ако имате корисничка сметка на овој веб сајт, или сте оставиле коментари, можете да побарате да добието експортиран документ за личните податоци кои ги имаме во нашиот електронски систем на овој веб сајт а се однесуваат за вас самите. Исто така може да побарате сите податоци кои ги имаме во нашиот електронски систем на овој веб сајт да бидат избришани неповратно. Ова правило не ги вклучува податоците кои што сме обврзани да ги чуваме според постојната законска регулатива во Македонија, поради административни, правни и безбедносни причини. .

Ваши контакт информации

Дополнителни информации

Како ги штитиме вашите податоци

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements


Пренеси го гласот