БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Шест нови улици добиваат асфалт во општина Карбинци

Пренеси го гласот

Градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов ја информира јавноста за текот на реализацијата на еден од најзначајните проекти кои што се реализираат за граѓаните на општината. Станува збор за оперативни работи на терен со кои е извршено подготовка за асфалтирање на 6 нови улици во населени места во општината.

“Завршени се градежните инфраструктурни активности со тампонирање и припрема за асфалтирање на 6-те најавени улици во општина Карбинци кои во следниот период ќе добијат нов асфалт!

Активностите за асфалтирање на локални улици низ општина Карбинци продолжуваат и во иднина!

Нов асфалт ќе добие улица во с.Горни Балван, школскиот двор во с.Парналија, и ќе се започне со градежни активности за завршување на дел од патот Радање-Оџалија.

Акцијата за асфалтирање на овие улици ќе се одвива во месец Март и Април.

Во тек е изготвување на техничка документација за уште неколку нови улици во с.Радање!

bregalnickimarketing

Продолжуваме со инвестирање во патната инфраструктура, што ќе овозможи не само да се надомести эаостатокот од претходно, туку и да се прошири и подобри патната инфраструктура насекаде низ нашата општина!”

-стои во известувањето упатено преку социјалните мрежи од страна на градоначалникот Паунов.

Креирано од:


Пренеси го гласот