Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Сонцето од Кутлеш со зборот Македонија изгравирани на црковна камбана во 1834 година

Пренеси го гласот

1834 год. – Крст и Македонското сонце од Кутлеш под името Македонија, изгравирани на црковно ѕвоно од мајстор Г.Д. Алексов, од Горно Броди, Серско, Егејскиот дел на Македонија.

На камбаната изработена пред скоро 2 века, во 1834 година, Алексов јасно напишал дека е од МАКЕДОНИЈА, никаква Грција, никаква Бугарија!

А денес читаме и слушаме како некои странски платеници кои работат за надворешни интереси се обидуваат да го претстават Сонцето од Кутлеш како некакво туѓо знаме, како некаква антиквизација која е измислена во 21 век, а всушност Сонцето од Кутлеш отсекогаш било македонски национален симбол.

Извор: Фејсбук

Креирано од:


Пренеси го гласот