Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Средба со секоја урбана/месна заедница посебно. Градоначалникот Јорданов покажува што значи вистинска демократија не само во Штип

Пренеси го гласот

Службите во општина Штип објавија распоред за одржување на средби на градоначалникот Иван Јорданов со сите месни и урбани заедници во општина Штип посебно.

Ваквите директни контакти со локалните заедници на територијата на цела општина Штип со градоначалникот се вистински пробив за спроведување на локална демократија и учество на граѓаните во процесот на носење на одлуки на локално ниво. Средбите ќе бидат искористени за дискусија на заинтересираните граѓани од сите населби во Штип со градоначалникот за нивните проблеми и механизми за нивно разрешување во наредниот период.

За разлика од градоначалникот Иван Јорданов некои градоначалници не пристапуваат кон ваква алатка а комуникација со граѓаните а некои пак ја спроведуваат истата само формално без никаква реална тежина на воспоставената комуникација со граѓаните.

“Почитувани,

Во прилог на оваа објава е распоредот за одржување на средби со граѓаните од Урбаните и Месните заедници во Општина Штип.

bregalnickimarketing

Од денес почнуваат средбите со жителите од секое населено место со Градоначалникот и Советниците во Совет на Општина Штип, на кои граѓаните ќе имаат можност да даваат предлози за приоритетни проекти, со цел креирање на буџетот на Општина Штип за 2023 година.”

-информираа од општина Штип во јавноста.

Креирано од:


Пренеси го гласот