БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Фељтон

Продолжува од претходно: -Во октомври 1934 година француската влада го очекувала пристигнувањето на југословенскиот...