Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Градоначалник

Поволните временски услови овозможија продолжување на интензивната градежна офанзива на територијата на општина Виница....
Капацитетот и жестината на граѓанскиот концепт на една локална заедница зависи во огромна мера...