БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

отчет

Во понеделникот, градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов во Мултикултурниот центар даде отчет пред...
Капацитетот и жестината на граѓанскиот концепт на една локална заедница зависи во огромна мера...