Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

ЈП "Камена Река"

Вреботените во Јавното претпријатие “Камена Река” од Македонска Каменица со експресна реакција го санираа...