Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

проекти за граѓаните

По објавениот повик насловен како „Спроведување на мали проекти во областа на енергетиката, климатската...