Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

улица

Поволните временски услови овозможија продолжување на интензивната градежна офанзива на територијата на општина Виница....