Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Љупчо Папазов

По објавениот повик насловен како „Спроведување на мали проекти во областа на енергетиката, климатската...