Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

водоснабдување

Вреботените во Јавното претпријатие “Камена Река” од Македонска Каменица со експресна реакција го санираа...