БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Турските архиви зборуваат со силината на фактите за Македонија

Пренеси го гласот

Според турските архиви Македонија во периодот од 1513 година па сѐ до 1928 година се простирала на територија од 69.000 км2 или поточно 34.000 км2 Егејскиот дел на Македонија, 27.000 км2 Вардарскиот дел и 8.000 км2 Пиринскиот дел на Македонија.

Креирано од:


Пренеси го гласот