БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

ВМРО-ДПМНЕ е единствената институција која во своето име содржи МАКЕДОНСКА/МАКЕДОНСКИ

Пренеси го гласот

ВНАТРЕШНА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА- ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, е единствената институција која во своето име содржи МАКЕДОНСКИ/МАКЕДОНСКО што подразбира своина-припадност на МАКЕДОНЦИ.

Значи Македонците постојат!

Македонците ќе постојат се додека постои ВМРО/ДПМНЕ

-Државата во која живееме не е повеќе Македонска;

-Црквите во кои одиме не се повеќе Македонски;

-Собранието за кое гласаме и кое го плаќаме не е повеќе Македонско;

-Владата не е повеќе Македонска;

-Театарот, операта, балетот… не се повеќе Македонски…

bregalnickimarketing

ВНАТРЕШНА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА- ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, е единствената институција која во своето име содржи МАКЕДОНСКИ/МАКЕДОНСКО што подразбира своина-припадност на МАКЕДОНЦИ.

Македонците постојат!

Македонците ќе постојат се додека постои ВМРО/ДПМНЕ!

Пишува: Кирчо Анастасов

Креирано од:


Пренеси го гласот