Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Во Делчево кантите за ѓубре немаат дно, исто како и власта

Пренеси го гласот

Чистотата на една урбана средина е првиот и основен белег за препознатливост на грижата на граѓаните и институциите за животната средина.

Токму од односот кон животната средина може да се заклучи каков е односот на луѓето кои живеат на опеделен простор кон самите нив и нивниот квалитет на живот.

Централното градско подрачје во Делчево во определени периоди од годината почесто е оптеретено со комунален смет кој што остава грда слика за градот. Дополнително кон ваквиот проблем се надоврзува и проблемот со недостиг на јавни улични канти кои што недостасуваат покрај пешачките зони в кои што граѓаните во движење ќе можат да го фрлат отпадот моментално па мораат да го носат со себе подолго време понекогаш ури и до своите домови.

Ваквата несакана пркса во голема мера ја руши сликата за придобивките на урбаото живеење и истата треба да се надмине.

bregalnickimarketing

За овие појавие често реагираат индивидуалци- граѓани но не секогаш наиуваат на соодветен одговор ваквите реакции.

Креирано од:


Пренеси го гласот