Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Вработените на ЈП “Камена Река” Македонска Каменица посветено на терен ги сервисираат потребите на граѓаните

Пренеси го гласот

Тековни работни активности на ЈП Камена Река:

✅️ Поставена е заштитна ограда во село Саса – маала Ристовци, Османлии, Грујовци и Миовци каде што до сега имаше потенцијална опасност за минувачите со возила

✅️ Прочистен е локален пат во село Цера – маала Степановци

✅️ Отстранети се стари и дотраени стебла кај старите гробишта во централното градако подрачје

bregalnickimarketing

✅️ Поставена е пропусна цевка и прочистен е пат во село Костон Дол – маала Умата.

Креирано од:


Пренеси го гласот