БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Вработените на ЈП “Камена Река” Македонска Каменица посветено на терен ги сервисираат потребите на граѓаните

Пренеси го гласот

Тековни работни активности на ЈП Камена Река:

✅️ Поставена е заштитна ограда во село Саса – маала Ристовци, Османлии, Грујовци и Миовци каде што до сега имаше потенцијална опасност за минувачите со возила

✅️ Прочистен е локален пат во село Цера – маала Степановци

✅️ Отстранети се стари и дотраени стебла кај старите гробишта во централното градако подрачје

✅️ Поставена е пропусна цевка и прочистен е пат во село Костон Дол – маала Умата.

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот