БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Вреден идентитетски документ: “Деветте вретена на Јана”-документарен филм во кој се појавуваат членови на Копачката од село Драмче

Пренеси го гласот

Приказна за системот на сооднос на Бог и на македонската култура, снимена за време на славата кај штец Златко Давидковски во Режановце, со македонското оро Копачка од Драмско егејско и Драмче…оро кое се играло од дамнина…

Креирано од:


Пренеси го гласот