БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Вредноста на искуството на пазарот на труд

Пренеси го гласот

Огромен брод се расипал и никој не можел да го поправи, па затоа компанијата сопственик ангажирале механички инжињер кој што имал над 30 години искуство во својата дејност.

Тој направил темелна инспекција на бродот од врвот до дното на бродот. По прегледот ја отворил својата чанта со алат и извадил мал чекан. Потчукнал со точно определена сила на ударот со чекан на одредено место и бродот повторно проработил, моторот бил поправен. По една недела на компанијата сопственик на бродот им пристигнала фактура во која што стоело цена од 20 илјади долари за услугата. Шефот на бродот веднаш се јавил на механичкиот инжинер со зборовите

-Дајте ми дедален опис на услугата за оваа цена од 20 илјади долари.

Механичкиот инжинер му пратил нова фактура со опис:

bregalnickimarketing
  1. Удирање со чекан…….. 2 долари
  2. Знаење каде да удрам со чеканот 19.998 долари

Важноста и почитта на нечие знаење и искуство никогаш не треба да се потценува, зошто тие се плод на долгогодишна работа, труд, жртви, понекогаш солзи и пот и как такви имаат дочно дефинирана вредност која ја знае тој што ги поседува!

Креирано од:


Пренеси го гласот