Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Власта смета дека 1/3 од административците треба да се албанци. Дали се согласуваме?

Пренеси го гласот

Македонија е поробена држава, Македонскиот народ плаќа за своето ропство за кое што е сам причинител а робовладетелите се хранат и стануваат моќни поради незаинтересираноста на луѓето да си ја превземат својата судбина во свои раце.

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити во владата на Димитар Ковачевски на прес конференција од владата соопшти дека досегашниот процент на застапеност на албанци од 20% во јавната администрација е мал и дека треба да се зголеми на 1/3 од целокупниот број на вработени во администрацијата.

Ваквата политика на присилно етапно пропаѓање на Македонската државата е процес кој што актуелната (а и претходните ) влади го спроведуваат без никаков приговор кон оние кои што истиот го модерираат.

До кога вака?

bregalnickimarketing

Пишува: Кирчо Анастасов

Креирано од:


Пренеси го гласот