Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Бугарски Мит- Бастер: Tито не бил ни роден кога Ѓорѓи Пулевски ја испечатил првата Македонска граматика

Пренеси го гласот

РАЗБИВАЊЕ НА БУГАРСКИТЕ ФАЛСИФИКАТИ – ТИТО НЕ БИЛ НИ РОДЕН КОГА МАКЕДОНЕЦОТ ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ 1880 год. во Софија ја отпечатил ПРВАТА МАКЕДОНСКА ГРАМАТИКА1880 год. – ПРВАТА МАКЕДОНСКА ГРАМАТИКА на Ѓорѓи Пулевски

Во 1880 година Ѓорѓи Пулевски во Софија ја печати „Славјанско Населениски Македонска Слогница Речовска“, која претставува прва печатена и публикувана граматика на македонски јазик.Делото на Пулевски важи за прва печатена МАКЕДОНСКА граматика, но и правопис, бидејќи обработува правила за правилно пишување на македонскиот јазик во поглед на правопис и граматика.

При пишувањето Пулевски користел писмо кое, според него, би било разбрано од сите словенски народи. Така, писмото е составено од македонски и старословенски букви.

Пулевски планирал да печати и втор дел, но не успеал да го комплетира делото.

Големи букви

А Б В Г Д Е Є Ж З І И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ъ Ы Ь Ѣ Ю Ѫ Џ Я Ѳ

Мали букви

а б в г д е є ж з і и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ъ ы ь ѣ ю ѫ џ я ѳ

Креирано од:


Пренеси го гласот