БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Историска фотографија од Грамос: Американски генерал надгледува успешна воена операција над македонските војници

Пренеси го гласот

Грамушта (Грамос) 30 Јуни 1949 – американскиот Генерал Џејмс Ван Флит надгледува успешна операција, од 1946 на чело на САД мисијата со уште 250 воени советници во исполнување на трумановата доктрина. До 2007 во Костур имало негова статуа.

Креирано од:


Пренеси го гласот