БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Кога Зоран Заев ќе дојде во Делчево да каже за нереализираните проекти на градоначалникот Горан Трајковски

Пренеси го гласот

“Кога пропагандата на СДС и Зоран Заев од Скопје ќе дојде во Делчево за да каже нешто за да го пофали актуелниот градоначалник Горан Трајковски во рамки на нивните трибини насловени “Најдоброто за нашата општина”?

Да дојде Љупчо Николовски, Венко Филипче, Зоран Заев или било кој друг за да каже нешто за тоа како

🙊🙈🙉најдобро црпеа песок од река Брегалница,

🙊🙈🙉за “најдобрите” незаконски и роднински вработувања во локалните институции, за непотизмот,

🙊🙈🙉за селективниот прогон на конкурентските ресторани, пицерии, кафе барови додека оние блиски на власта беа штитени од полицијата и инспекторатите,

🙊🙈🙉за младите кои уште повеќе заминаа од Делчево заедно со оние постарите кои се расеаа по белиот свет,

🙊🙈🙉за “изградената” патна мрежа во Ѕвегорска река,

🙊🙈🙉за “изградената” пречистителна станица на брана Лошана,

🙊🙈🙉за “реконструираното” прифатилиште за бездомници во Делчево,

🙊🙈🙉за “изградениот” пат за Црна Скала,

🙊🙈🙉за “реконструиранот” мост на ул. Индустриска

🙊🙈🙉за “целосната замена” на азбест цементните цевки во системот на вода за пиење во Делчево

🙊🙈🙉за “изработената” студија за водоснабрување на Голак

🙊🙈🙉за отворениот локален музеј, за сензационалните откритија кои овој музеј ги направи во областа на археологијата, за подготвените проекти на музејот во соработка со УГД Гоце Делчев- Штип, за проектите со Природнонаучниот музеј од Скопје, за новите научни докази за културно-историското и природно наследство на Пијанец…

🙊🙈🙉за “набавката” на ново современо противпожано возило за потребите на ТППЕ Делчево

🙊🙈🙉за “доизградбата и доуредувањето” на кејот на река Брегалница од градскиот стадион од мостот на ул. Индустриска,

🙊🙈🙉за “оспособените објекти” за пензионерски катчиња каде пензионерите се дружат

🙊🙈🙉за “оспособената” спортска сала кај градскиот стадион и натпреварите кои таму можат младите да ги следат,

🙊🙈🙉за “изградениот” скејт парк,

🙊🙈🙉за “изградените” детски забавни паркови и игралишта за најмладите во Први, Втори и Трети реон,

🙊🙈🙉за “изградбата” на десниот крак на ул. Разловечка во 1-ви реон,

🙊🙈🙉за “изградба” на атмосферската канализација на приоритетни делови во 1-ви реон

🙊🙈🙉за “изградените” канализациони линии во населбата 1-ви реон,

🙊🙈🙉за “изграденото” спортско игралиште за кошарка во 1-ви реон,

🙊🙈🙉за “исчистениот” ендек меѓу 1-ви и 2-ри реон

🙊🙈🙉за “изградената” атмосферска канализација на приоритетни делови во 2-ри реон,

🙊🙈🙉за “изграденото” спортско игралиште во 2-ри реон,

🙊🙈🙉за “поставената” заштитна ограда со ракофати во 2-ри реон,

🙊🙈🙉за “рехабилитираните” улици и закрпени ударни дупки во 2-ри реон

🙊🙈🙉за “исчистениот” ендек меѓу 2-ри и 3-ти реон,

🙊🙈🙉за “сменетата” водоводна мрежа на ул. Ванчо Прќе и реконструкцијата на истата во 2-ри реон,

🙊🙈🙉 за “изграденото” детско игралиште на мв Чуката во 3-ти реон,

🙊🙈🙉за “осветлените” темни места цо Стар Расадник до градските гробишта,

🙊🙈🙉за “изградената” и “доградената” фекална канализација во 3-ти реон,

🙊🙈🙉за “исчистениот” и “уредениот” ендек Грозданец и исчистената локација викана Междата,

🙊🙈🙉за “реконструираниот” и “проширен” мост пред градските гробишта и “поставената” заштитна ограда на истиот,

🙊🙈🙉за “изградното” друго детско игралиште во 3-ти реон,

🙊🙈🙉за “доградбата” на уличното осветлување во населба Ново Делчево,

🙊🙈🙉за “доградениот” дел од атмосферската канализација во населба Ново Делчево,

🙊🙈🙉за “исчистената” река Габровчица,

🙊🙈🙉за “реконструираните” улици Орце Николов и ул. Скопска,

🙊🙈🙉за “изградениот” парк и детското игралиште во Милково брдо,

🙊🙈🙉за “изградениот” дел од регулација на река Габровчица,

🙊🙈🙉за “решеното” водоснабдување на Ѕвегор и убавата вода која ја пијат ѕвегорци од водоводот во селото,

🙊🙈🙉за “изградените” тротоари по целата должина на магистралниот пат во село Ѕвегор,

🙊🙈🙉за “исчистените” вади, јазови, ендеци и водотеци во Ѕвегор,

bregalnickimarketing

🙊🙈🙉за “исчистените” диви депонии во село Ѕвегор,

🙊🙈🙉за “изграденото” детско игралиште во село Ѕвегор

🙊🙈🙉за “уредениот” и “исчистен” Мановски ендек во село Габрово,

🙊🙈🙉за “изграденото” детско игралиште во село Град.

🙊🙈🙉за “доуредениот” локалитет Тврдина во село Град,

🙊🙈🙉за “изградената” фекална канализација во село Стамер

🙊🙈🙉за “уредените” селски чешми и бунари во село Стамер,

🙊🙈🙉за “изградената” улица во село Вирче,

🙊🙈🙉за “регулацијата” на река Виречка,

🙊🙈🙉за “уредените” селскки чешми во село Вирче,

🙊🙈🙉за “изграденото” детско игралиште во село Вирче,

🙊🙈🙉за “изградениот” пат до Светите води во село Тработивиште,

🙊🙈🙉за “изграденото” детско игралиште во село Тработивиште,

🙊🙈🙉за “реконструираниот” селски јаз и прославата за негово свечено пуштање во употреба во село Тработивиште,

🙊🙈🙉за “реконструираната” брана за наводнување на река Брегалница во село Тработивиште

🙊🙈🙉за “решениот” проблем со дивите депонии во село Тработивиште

🙊🙈🙉за “реконструираниот” спомен дом на Разловечко востание во Разловци

🙊🙈🙉за “изградените” улици во село Разловци,

🙊🙈🙉за “реконструираниот” пат на влезот од селото Разловци,

🙊🙈🙉за “изградениот” пропуст на ендекот Јакимовец во Разловци,

🙊🙈🙉за “отворената” кујна за стари и изнемоштени лица во Разловци,

🙊🙈🙉за “решениот” проблем со водоснабдувањето на селото Разловци,

🙊🙈🙉за “реконструираната” училишна зграда во село Разловци,

🙊🙈🙉за “решениот” проблем со отпадот и дивите депонии во село Разловци,

🙊🙈🙉за “исчистените” јазови, вади, водотеци и ендеци во Драмче,

🙊🙈🙉за “пробиените” пристапни патишта во село Драмче,

🙊🙈🙉за “реконструираните” селски водоводи во село Бигла,

🙊🙈🙉за “доградената” мрежа за улично осветлување во село Драмче,

🙊🙈🙉за “реконструираните” чешми за питка вода во село Стар Истевник,

🙊🙈🙉за “санираната” каптажа на селскиот водовод во с. Стар Истевник,

🙊🙈🙉за јавното осветлување во село Стар Истевник,

🙊🙈🙉за “реконструираните” пристапни патишта до селото Илиово,

🙊🙈🙉за “реконструираните” пристапни патишта во селото Очипала,

🙊🙈🙉за “уредената” депонија на градежен шут во село Очипала,

🙊🙈🙉за “решениот” проблем со дивите депонии и отпадот во село Очипала.

ПС. Препишување т.е. крадење на туѓите проекти не значи де факто и нивна реализација. За реализација на еден ваков список на НЕРЕАЛИЗИРАНИ проекти е потребна сериозна менаџерска способност, знаење и пред се одговорност кои за жал актуелниот градоначалник на Делчево Горан Трајковски ги нема!

На Делчево доста му се лаги, манипулации, притисоци, закани, поткупи и злоупотреби на институциите на државата против сопствените граѓани.На Делчево му е потребно обединување на сите делчевчани за излез од дното на неодговорноста и неказнивоста.Неспособноста мора да биде заменета со способност.Незнаењето да биде заменето со знаење, а вистинските вредности да ги заменат, лагата, измамата, кодошлукот, пакоста на другите за сметка на туѓа несреќа.

На Делчевчани им треба еднаквост а не дискриминација!На Делчевчани му треба мир и спокојство, предвидловост за сопствената иднина и иднината на нивните семејства.

На Делчево му треба секој оној кој што сака да допринесе нешто за својет родно огниште а не да се богати или да ужива во хедонизам додека луѓе намаат леб да јадат и бегаат по белиот свет додека неколкумина роднини и пријатели на актуелните власти во градот се богатат на сметка на сите делчевчани.

Аман доста е!”

-Фејсбук статус на Потпретседателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Делчево Кирчо Анастасов

Креирано од:


Пренеси го гласот