Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ЛОКАЛЕН ПРОЕКТЕН СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ПРОЕКТ: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Пренеси го гласот

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ЛОКАЛЕН ПРОЕКТЕН СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ПРОЕКТ: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Општина Македонска Каменица во партнерство со Рудник Саса го реализира Проектот: Одржлив развој на Македонска Каменица. За потребите на Проектот ќе биде ангажирано лице на позицијата „Локален проектен специјалист“ . Сите заинтересирани потребно е да достават CV на следниов e-mail: opstina@makedonskakamenica.gov.mk најдоцна до 13.03.2023 година и истите ќе бидат поканети на интервју на 14.03.2023 година со претставници од Prime Point – координатори на Проектот: Одржлив развој на Македонска Каменица.

Локален проектен специјалист

Опис на работно место:

 Поддршка при координација и спроведување на сите активности поврзани со проектот;

 Обезбедува помош во процесот на мапирање на засегнатите страни, организација на работилницата и континуиран ангажман со сите релевантни чинители за времетраењето на проектот;

 Одговорен за техничка и оперативна подготовка за работилниците (место на состаноци, опрема, освежување итн.) како што е наложено од лидерите на тимот;

 Помага при подготовка на документација поврзана со проектот (покани, список за присуство, извештаи од работилницата, записници од состаноци итн.)

 Обезбедува инпут за креирање содржина во врска со проектните активности за социјални медиуми, соопштенија за печатот;

 Планирање, организирање и модерирање на сите релевантни состаноци, работилници, консултативни состаноци, индивидуални сесии и настани за реализација на програмата;

 Одговорен за координација на работата на локалните работни групи и обезбедување на навремено составување и доставување на задачите;

 Ја координира работата со надворешни локални експерти (графички дизајнери, маркетинг агенција итн.)

 Обезбедува критичко размислување и стручно знаење при дефинирање на проекти за брзо влијание;

Потребни квалификации:

– ВСС од област на економија, бизнис администрација, туризам, маркетинг или сродни области.

– Потребно е силно познавање на пишан и говорен англиски јазик

– Одлични комуникациски и интерперсонални вештини

– Одлично познавање на Microsoft Office

Претходно искуство на слична позиција ќе се смета за предност.

Извор: Општина Македонска Каменица- Градоначалник Димче Атанасовски

Креирано од:


Пренеси го гласот
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com