БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Ова се дневните активности во извештајот за работа на ЈП “Стипион” Штип

Пренеси го гласот

📌Дневни активности на Стипион 18.07.2022

✅ Санирање и бетонирање на прекопи во населбата Македонка

✅ Припрема за осветлување на патеката бетонирање на стопи од 8ми Ноември до населбата Балканска

✅ Ѕидање на потпорен ѕид на улица Кочанска

✅ Фарбање на оградата на мостот кај Македонија пат”

bregalnickimarketing

-стои во денешниот извештај за работа на вработените во ЈП “Стипион” Штип

Креирано од:


Пренеси го гласот